49. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2023

22 nov 2023
08:30 - 09:15
A2

49. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2023

Efter flera år med pandemins utmaningar står vi inför en ny tid med nya prövningar så som den pressade ekonomin, de höga energipriserna och utmaningen med kompetensförsörjningen. Många kommuner har genomfört en digital omställning i en takt vi tidigare inte varit i närheten av och på kort tid infört nya smarta arbetssätt och ökad användning av data för ledning och styrning inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Representanter från Sveriges DigitaliseringsKommun 2023.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.