13. Motverka kriminalitet och korruption genom upphandling

13. Motverka kriminalitet och korruption genom upphandling

Osund konkurrens i upphandling har länge beskrivits som en stor utmaning och i många branscher breder arbetslivskriminaliteten ut sig. Det påverkar förtroendet för hur våra gemensamma skattepengar används och det minskar de seriösa företagens vilja att lämna anbud i upphandlingar. Resultatet blir sämre konkurrens och minskat förtroende för det offentliga. Nya regler ställer krav på att följa både ägarled och underleverantörer. Hur säkrar man upp att man vet vad man köper och vem som står bakom leverantören?

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Håkan Olsson, stf generaldirektör Arbetsmiljöverket, Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör Göteborgs stad, Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik Region Väst Byggföretagen och Anna Lundström, brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten.
Moderator: Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten.