83. När krisen kommer – hur säkrar vi välfärden?

83. När krisen kommer – hur säkrar vi välfärden?

Nu pågår en återuppbyggnad av det civila försvaret och försörjningsberedskapen är en viktig del av det. Vad behöver kommuner och regioner säkerställa när det civila försvaret byggs upp, och hur ska de samverka med sektor- och beredskapsmyndigheter, civilområden, länsstyrelser, näringslivet och ideella aktörer? Varför uppstår det brister i leveranskedjor och hur kan vi säkerställa vår samhällsviktiga verksamhet? Välkommen till ett seminarium om civilt försvar och försörjningsberedskap.

Palle Lundberg, vd SKR, Olof Molander, affärsområdeschef Adda, Nanna Sörling, upphandlingschef Region Gotland och Niklaz Kling,Senior Advisor/Analyst MSB.
Moderator: Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKR.