6. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

6. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Pressad ekonomi, höga energipriser och utmaningen med kompetensbristen står för dörren. Antalet personer i yrkesverksam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre, och därmed mer vårdkrävande ökar snabbt. Hur kan vi med digitaliseringens hjälp skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle med kostnadseffektiva välfärdstjänster som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer? Möt kommunerna som med hjälp av digitaliseringen gjort olika satsningar för att tackla dessa utmaningar.

Victor Kilén,stadsdirektör Nacka, Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö och Anna Hed, KSO Mora samt nämdordförande Gemensamma servicenämnden IT Mora.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.