45. Vässa kompetensförsörjningen genom branschvalidering

45. Vässa kompetensförsörjningen genom branschvalidering

Sobona har tagit fram en modell för branschvalidering i sju branscher. Ett verktyg med många användningsområden för att utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen inom kommunal sektor. Dagens snabba utveckling skapar behov av ett livslångt och kontinuerligt lärande genom arbetslivet. Under passet ges konkreta exempel och inspiration på fördelarna med branschvalidering.

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli, Per Nordenstam, vd Sobona, Nurgül Iljas Eminovska, chef Social Hållbarhet MKB Fastighets AB, Katharina Frank, HR-chef Luleå Energi och Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi.
Seminariearrangör: Sobona.