Nurgül Iljas Eminovska

Chef Social Hållbarhet, Mkb Fastighets Ab

Nurgül Iljas Eminovska

Chef Social Hållbarhet, Mkb Fastighets Ab

Biografi

Alla programpunkter med Nurgül Iljas Eminovska