65. Vem styr egentligen? Så kan kommunala bolag bli bättre

65. Vem styr egentligen? Så kan kommunala bolag bli bättre

Kommunala bolag verkar i en komplex kontext där förvaltning möter näringsliv, kommunallagen möter aktiebolagslagen och samhällsnytta möter vinstkrav. Därutöver är kommunfullmäktige och styrelsen två organ med skilda uppdrag att styra ett kommunalt bolag. Med rätt förutsättningar på plats är kommunala bolag både effektiva och långsiktiga. Men med otydliga roller och okunskap kan det leda till utanförskap och bristande insyn. Hur kan du som förtroendevald arbeta så att styrningen av kommunala bolag bli bättre?

Per Nordenstam, vd Sobona, Palle Lundberg, vd SKR, Charlie Winde, jurist PwC, Per-Anders Gustafsson, vd Göteborg Energi, Timur Uman, professor i företagsekonomi vid Jönköping University och Peter Söderström, kommunalråd Arvika kommun.
Moderator: Madeleine Gimåker, Sobona.
Seminariearrangör: Sobona.