Workshop: Ledarskap för hållbar omställning

22 nov 2023
15:00 - 15:45
Lounge Entré 2

Workshop: Ledarskap för hållbar omställning

Förändringsledning och hållbara förhållningssätt för dig som ledare.

“Ledarskap krävs för att nå de globala målen – Agenda 2030”
FN:s Generalsekreterare Guterres

Vad krävs av ledarskapet för att hantera utmaningar och möjliggöra en hållbar utveckling av verksamheten på såväl kort som lång sikt? Utveckla din kompetens och dina beteenden för att:
– Bli mer hållbar som person och ledare
– Få kunskap om och verktyg för att utöva ett hållbart ledarskap
– Leda hållbar verksamhetsutveckling i din organisation

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

till anmälan