Agneta Nilsson

Portföljledare, Göteborgs Stad

Agneta Nilsson

Portföljledare, Göteborgs Stad

Biografi

Alla programpunkter med Agneta Nilsson

Bron till hemtjänstens nya arbetssätt

12 nov 2019
16:00 - 16:30
Tema Vård & Omsorg
0