Anna Risell

Sakkunnig Bygg Klimat, Stadsfastighetsförvaltningen

Anna Risell

Sakkunnig Bygg Klimat, Stadsfastighetsförvaltningen

Biografi

Alla programpunkter med Anna Risell

Workshop: Avfall som resurs

22 nov 2023
15:30 - 17:00
R17-18