Anna Saur Öberg

Patient- och medborgaransvarig, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

Anna Saur Öberg

Patient- och medborgaransvarig, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

Biografi

Anna har lång erfarenhet från sjukvården. Först som specialistsjuksköterska i anestesi och har därefter arbetat mycket med kvalitetsfrågor. Senaste åren har hon varit chef för patientsäkerhet på Skånes universitetssjukvård.