Anneli Egestam

Ekan Management

Anneli Egestam

Ekan Management

Biografi

Alla programpunkter med Anneli Egestam

Utmaningar och möjligheter när man bygger framtidens sjukhus

12 nov 2019
14:30 - 15:00
Tema Ledarskap & Utveckling

Kontroll och tillitsbaserad styrning

13 nov 2019
10:00 - 10:30
Tema Ledarskap & Utveckling
0