Åsa Frostfeldt

Införandeledare – kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen

Åsa Frostfeldt

Införandeledare – kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen

Biografi

Alla programpunkter med Åsa Frostfeldt

32. Att öka upptäckten av våld

02 maj 2022
16:15 - 17:15
G2
0