Axel Wolf

Forskare, Centrum För Personcentrerad Vård Gbgs Universitet

Axel Wolf

Forskare, Centrum För Personcentrerad Vård Gbgs Universitet

Biografi

Alla programpunkter med Axel Wolf

Personcentrerad omställning pågår!

04 maj 2022
12:15 - 12:45
Vård & Hälsa
0