Björn Martinsson

Chef Affärsdrivande verksamhet, Orust kommun

Björn Martinsson

Chef Affärsdrivande verksamhet, Orust kommun

Biografi

Alla programpunkter med Björn Martinsson

11. Robotar gör kommunen smartare

12 Nov 2019
11:10 - 12:10
0