Björn Martinsson

Chef Affärsdrivande verksamhet, Orust Kommun

Björn Martinsson

Chef Affärsdrivande verksamhet, Orust Kommun

Biografi

Alla programpunkter med Björn Martinsson

11. Robotar gör kommunen smartare

12 nov 2019
11:10 - 12:10
G2
0