Camilla Lindgren

Affärsomjrådeschef, Höganäs Kommun

Camilla Lindgren

Affärsomjrådeschef, Höganäs Kommun

Biografi

Alla programpunkter med Camilla Lindgren

Bolagisering av omsorgstjänster, erfarenheter och effekter

13 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Vård & Omsorg
0