Carolina Samuelsson

Sjukhuschef och förvaltningschef, Hallands Sjukhus

Carolina Samuelsson

Sjukhuschef och förvaltningschef, Hallands Sjukhus

Biografi