Caroline Lagerman

Kvalitetsutvecklare, Sophiahemmet Ab

Caroline Lagerman

Kvalitetsutvecklare, Sophiahemmet Ab

Biografi

Alla programpunkter med Caroline Lagerman

En kvalitetssäkrad klagomålshantering

12 nov 2019
11:30 - 12:00
Tema Ledarskap & Utveckling
0