Cathrine Eriksson

VD, Höganäs Omsorg AB

Cathrine Eriksson

VD, Höganäs Omsorg AB

Biografi

Alla programpunkter med Cathrine Eriksson

Bolagisering av omsorgstjänster, erfarenheter och effekter

13 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Vård & Omsorg
0