Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Biografi