Christina Ceder

Omvärldsanalytiker, Göteborgs Stad

Christina Ceder

Omvärldsanalytiker, Göteborgs Stad

Biografi

Alla programpunkter med Christina Ceder

Så arbetar vi med framtidsbilder

04 maj 2022
13:00 - 13:30
Öppet Forum
0