Christina Forsberg

Generaldirektör, Csn

Christina Forsberg

Generaldirektör, Csn

Biografi

Alla programpunkter med Christina Forsberg

7. Uppdrag Tillit

12 nov 2019
10:50 - 11:50
G3

64. Mindre snack och mer verkstad

13 nov 2019
08:50 - 10:10
A3

Tillitsstyrning: Vad händer nu?

13 nov 2019
10:20 - 10:25
TV-studio

Tillitsstyrning: Är det nytt?

13 nov 2019
10:25 - 10:40
TV-studio
0