Christina Forsberg

Generaldirektör, CSN

Christina Forsberg

Generaldirektör, CSN

Biografi

Alla programpunkter med Christina Forsberg

7. Uppdrag Tillit

12 Nov 2019
10:50 - 11:50

49. Tillitsutredningen, och sen då?

12 Nov 2019
17:00 - 18:00

64. Mindre snack och mer verkstad

13 Nov 2019
08:50 - 10:10
0