Emma Spak

sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting

Emma Spak

sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting

Biografi