Eva Håkansson

Eva Håkansson

Biografi

Alla programpunkter med Eva Håkansson

Kontroll och tillitsbaserad styrning

13 nov 2019
10:00 - 10:30
Tema Ledarskap & Utveckling
0