Eva-Marianne Nilsson

Projektledare, Höganäs kommun

Eva-Marianne Nilsson

Projektledare, Höganäs kommun

Biografi

Alla programpunkter med Eva-Marianne Nilsson

Bolagisering av omsorgstjänster, erfarenheter och effekter

13 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Vård & Omsorg
0