Harald Øvland

Avdelningsdirektör, Plan och byggnadsbyrån Oslo

Harald Øvland

Avdelningsdirektör, Plan och byggnadsbyrån Oslo

Biografi