Heidi Stensmyren

Ordförande

Heidi Stensmyren

Ordförande

Biografi

Alla programpunkter med Heidi Stensmyren

25.Hur ska vården ledas?

14 Nov 2017
13:40 - 14:40
A5

54.Sjukvården mår inte bra

14 Nov 2017
17:00 - 18:00
H2
0