Inger Ekman

Seniorprofessor, Centrum För Personcentrerad Vård Vid Göteborgs Universitet

Inger Ekman

Seniorprofessor, Centrum För Personcentrerad Vård Vid Göteborgs Universitet

Biografi