Joel Ahlgren

Utvecklingsledare, Kommunledningsförvaltningen

Joel Ahlgren

Utvecklingsledare, Kommunledningsförvaltningen

Biografi

Alla programpunkter med Joel Ahlgren

18. Vägval framtid

21 nov 2023
13:30 - 14:15
A5