Johan Magnusson

Digitaliseringsforskare, Forskningskonsortiet Digital förvaltning

Johan Magnusson

Digitaliseringsforskare, Forskningskonsortiet Digital förvaltning

Biografi