Kalle Pettersson

Utvecklingschef, Socialförvaltningen

Kalle Pettersson

Utvecklingschef, Socialförvaltningen

Biografi

Alla programpunkter med Kalle Pettersson

97. Ta till vara brukarnas kunskaper!

13 nov 2019
14:10 - 15:10
A7
0