Kristin Marie Felde

Kommunaldirektör, Asker kommune

Kristin Marie Felde

Kommunaldirektör, Asker kommune

Biografi

Alla programpunkter med Kristin Marie Felde

21. En förändrad nordisk styrmodell

12 nov 2019
13:20 - 14:20
G4
0