Lars Gregersen

Fagdirektør for økonomi, digitalisering, HR samt kvalitets-, effekt- og analyseområdet., Københavns Kommune

Lars Gregersen

Fagdirektør for økonomi, digitalisering, HR samt kvalitets-, effekt- og analyseområdet., Københavns Kommune

Biografi

Alla programpunkter med Lars Gregersen

21. En förändrad nordisk styrmodell

12 nov 2019
13:20 - 14:20
G4
0