Linda Westerlund Snecker

Rättspolitiskt talesperson, Vänsterpartiet

Linda Westerlund Snecker

Rättspolitiskt talesperson, Vänsterpartiet

Biografi