Lotta Dellve

Professor, Göteborgs Universitet

Lotta Dellve

Professor, Göteborgs Universitet

Biografi

Alla programpunkter med Lotta Dellve

Satsningar i äldreomsorgen

02 maj 2022
10:00 - 10:30
Vård & Hälsa
0