Lotta Kruus

Verksamhetschef, LBS Kreativa Gymnasiet

Lotta Kruus

Verksamhetschef, LBS Kreativa Gymnasiet

Biografi

Alla programpunkter med Lotta Kruus

Kvalitetsledning i skolan – hur gör man?

14 nov 2019
10:45 - 11:15
Tema Skola & Utbildning
0