Malin Aronsson

Kommundirektör, Kungsbacka Kommun

Malin Aronsson

Kommundirektör, Kungsbacka Kommun

Biografi

Alla programpunkter med Malin Aronsson

Ett (kort) liv som kommundirektör?

22 nov 2023
10:10 - 10:25
TV-studio