Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings Län

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings Län

Biografi

Alla programpunkter med Mats Bojestig

21. Framtidens vårdinformationsmiljö

02 maj 2022
13:30 - 14:15
A1
0