Mats Pettersson

Kommundirektör, Kommunledning

Mats Pettersson

Kommundirektör, Kommunledning

Biografi

Alla programpunkter med Mats Pettersson

61. Vi måste öka effektiviteten!

03 maj 2022
10:15 - 11:00
A5
0