Mia Bernhardsen

Chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Mia Bernhardsen

Chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

Biografi