Mona Ekesryd

Chef HUB för innovation och utveckling, Värmdö Kommun

Mona Ekesryd

Chef HUB för innovation och utveckling, Värmdö Kommun

Biografi