Pelle Johnsson

klinisk programchef SDV, Region Skåne

Pelle Johnsson

klinisk programchef SDV, Region Skåne

Biografi

Pelle Johnsson, klinisk programchef SDV, Skånes Digitala Vårdsystem, har över 40 års erfarenhet från den skånska vården som hjärtkirurg och senare som divisionschef på Skånes universitetssjukhus. Nu ansvarar han för den kliniska delen av Skånes genom tiderna största digitaliseringsprojekt. ”Under mina 46 år inom svensk sjukvård har jag aldrig varit med om ett utvecklingsprojekt av den här digniteten