Peter Ekolind

Patientrepresentant, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

Peter Ekolind

Patientrepresentant, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV)

Biografi

Peter har en lång bakgrund från olika ledande befattningar inom Life Science området. Han var frisk tills första cancern drabbade honom 2014. Två år senare blev han förklarad botad men bara sex månader senare på hösten 2016 slog nästa cancer till. I slutändan var det en stamcellstransplantation som räddade hans liv.