Pierre Zetterman

Språkombud, Örebro kommun

Pierre Zetterman

Språkombud, Örebro kommun

Biografi

Alla programpunkter med Pierre Zetterman

En arbetsplats där språket flyter på

14 nov 2019
10:00 - 10:30
Tema Ledarskap & Utveckling
0