Ragnhild Karlsson

Vice förbundsordförande, Vårdförbundet

Ragnhild Karlsson

Vice förbundsordförande, Vårdförbundet

Biografi