Ralph Harlid

Strateg, Södra Älvsborgs Sjukhus

Ralph Harlid

Strateg, Södra Älvsborgs Sjukhus

Biografi

Alla programpunkter med Ralph Harlid

97. Ta till vara brukarnas kunskaper!

13 nov 2019
14:10 - 15:10
A7
0