Tomas Häyry

Tomas Häyry

Biografi

Alla programpunkter med Tomas Häyry

119. Om toppchefsjobbet i kommuner

04 maj 2022
10:00 - 10:45
G4
0