Wiktoria Jakobsson

Vårdenhetschef, Neurologiska kliniken

Wiktoria Jakobsson

Vårdenhetschef, Neurologiska kliniken

Biografi

Alla programpunkter med Wiktoria Jakobsson

Inställt – Vårdadministratör – en nyckelroll

21 nov 2023
12:15 - 12:45
Öppet Forum