Vad krävs för att motverka välfärdsbrott?

Välkommen att ta del av ett kostnadsfritt lunchseminarium om: Vad krävs för att motverka välfärdsbrott?

Inom offentlig sektor ser vi en ökning av antalet välfärdsbrott utifrån att det finns resurser och tillgångar som är intressanta för de kriminella aktörerna att komma åt. I förlängningen riskerar detta att leda till sämre samhällsservice samtidigt som förtroendet för staten, myndigheter och näringslivet skadas. Går det att motverka välfärdsbrott? Hur kan välfärdsbrott upptäckas tidigare och vilka grunder krävs för ett effektivt arbete mot denna typ av brottslighet?


Cecilia Cederberg, specialist välfärdsbrott och Lena Salomon,kommunal revisor Partner PwC

Datum och tid: 2 maj 2022 kl.12:15-13:00
Lokal: B3
Arrangör: PwC

Obs! Begränsat antal platser!

Anmälan: