Vinnarkonferensen

Program

Dag 1
11 nov 2020

Invigning

Paus

Gunnar Gidenstam

KOMMUNKOMPASSEN 3.0

PAUS

Jenny Madestam

LUNCH

Mia Forsäng

PAUS

Avslutning

Medarrangörer

Partners

0